Felelősségbiztosítás

A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős és amelyet neki kellene megtéríteni a károsult részére. Két fajta felelősségbiztosítás különböztetünk meg, általános-és szakmai felelősségbiztosítás.

Általános felelősségbiztosítás:
-Tevékenységi felelősségbiztosítás
-Munkáltatói felelősségbiztosítás
-Szolgáltatói felelősségbiztosítás
-Termékfelelősség-biztosítás
-Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Szakmai felelősségbiztosítás:-
-Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítás
-Állat- Egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítás
-Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítás
-Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítás
-Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítás